Steffest Digitale Pulptuur

De Vlogrode vna Lerttes

Volgens Blogdex is dit momenteel het meest gelinkte blogartikel, en verdiend want ik vond het buitengewoon interessant: 

Aoccdrnig to rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, olny taht the frist and lsat ltteres are at the rghit pcleas. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by ilstef, but the wrod as a wlohe.


Ik was al halverwege de alinea voordat ik het doorhad :-).
Zou dat in het Nederlands ook zo zijn? Waarschijnlijk wel, al zal een geoefende lezer in het vordeel zijn.
Zij werken meer met hele woordgroepen en zelfs zingroepen zonder echt elke letter of elk woord nog te lezen.

http://joi.ito.com/archives/2003/09/14/ordering_of_letters_dont_matter.html dus

UPDATE
op http://www.lerfjhax.com/funky.php is er al een toepassing verschenen.
bij erg lange woorden raakt je visueel geheugen toch iets teveel in de knoop. Geef je reactie (2)